PRIVACY-VERKLARING

 

  1. Algemeen

Welkom op de website van JMC Drinks! Indien u enkel informatie in het algemeen wenst op te zoeken over JMC Drinks en haar activiteiten, dan hebt u toegang tot deze website zonder dat u persoonlijke gegevens dient in te geven. Wil u echter gebruik maken van bepaalde diensten op deze website (bv. het ontvangen van de nieuwsbrief of de maandelijkse folder, het deelnemen aan wedstrijden…), dan dient u zich als gebruiker te registreren en een aantal persoonlijke gegevens in te geven. Eens uw inschrijving in het databestand van JMC Drinks is geactiveerd, zal een unieke code aan uw persoonlijke gegevens gelinkt worden. Indien JMC Drinks om uw persoonlijke gegevens verzoekt, zal zij deze behandelen overeenkomstig deze privacy verklaring en de Wet verwerking persoonsgegevens. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat JMC Drinks uw persoonlijke gegevens kan gebruiken voor de in punt 2 vermelde doeleinden. JMC Drinks doet al het mogelijke om uw privacy te garanderen en uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Uw privacy is voor JMC Drinks een prioriteit.

 

  1. Gebruik van de gegevens

JMC Drinks gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de gevraagde dienst of informatie en om u informatie te verschaffen over haar activiteiten. JMC Drinks geeft uw contactgegevens door aan de door u aangeduide drankenhandelaar of -leverancier. Verder gebruikt zij deze gegevens voor administratieve doeleinden. JMC Drinks kan uw gegevens ook voor promotie- en prospectiedoeleinden (directe marketing) gebruiken. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor promotie- en prospectiedoeleinden gebruikt worden, volstaat het contact op te nemen met carine@jmcdrinks.be. Indien JMC Drinks uw gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of deze wenst door te geven aan andere organisaties of bedrijven, zal zij eerst uw uitdrukkelijke toelating vragen.

 

  1. Gebruik van log-files

JMC Drinks registreert via log-files het gebruik dat van deze website gemaakt wordt. JMC Drinks gebruikt deze informatie anoniem om de kwaliteit van de website te verhogen. Zij gebruikt deze informatie uitsluitend voor trafiek-en profielanalyse voor intern gebruik om op die manier het dienstenaanbod van http://jmcdrinks.be/ te optimaliseren.

 

  1. Gebruik van cookies

Om de werking van de website te optimaliseren en het gebruik ervan voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan JMC Drinks cookies op uw computer plaatsen. Een cookie is een bestand dat de web server plaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u zich toegang verschaft tot de website. Door middel van de code in de cookie, kan uw IP-adres herkend worden bij daaropvolgende bezoeken. JMC Drinks gebruikt deze informatie om de werking van de site te analyseren, te optimaliseren en uw website-bezoek te vergemakkelijken en te versnellen. JMC Drinks bewaart deze informatie niet.

 

  1. Vertrouwelijkheid

JMC Drinks verzamelt uw persoonlijke informatie via e-mail en via de webpagina’s. Ook informatie die u geeft per telefoon, fax of per brief wordt door JMC Drinks verzameld. Uw persoonlijke informatie wordt bewaard in de bestanden van JMC Drinks, Rijksweg 626 c, 3620 Maasmechelen. JMC Drinks geeft deze informatie niet door aan derden, behoudens aan de door u aangeduide drankenhandelaar of -leverancier of wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer dit haar gevraagd wordt door politionele of gerechtelijke autoriteiten. Dit geldt evenzeer voor de informatie, die zij verzamelt via log-files en cookies. De databank van JMC Drinks, waar uw gegevens opgeslagen zijn, is beschermd volgens de algemeen toegepaste beveiligingsmaatregelen tegen niet-geautoriseerde toegang.

 

  1. Inzage, verbetering en verwijdering van persoonlijke gegevens

U kan steeds om inzage van uw persoonlijke gegevens vragen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Zij worden dan binnen redelijke termijn gratis aangepast. U heeft ook het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van directe marketing. Het volstaat contact op te nemen met carine@jmcdrinks.be

 

  1. Varia

Als u nog vragen hebt, kan u deze steeds stellen via het volgende mailadres commission@privacycommission.be.